Aktivitetspakke - Øget Arousal - Demens m.v.

main product photo
21.910,00 kr. 17.528,00 kr. 24.070,00 kr.
Varenummer
2-053-021

At leve med en demensdiagnose er en udfordring, både for den demenramte og for omsorgspersoner - familie, venner, plejepersonale m.fl. På mange plejecentre er realiteten, at flere beboere har en demensdiagnose, og det gør hjælpemidler til denne målgruppe særligt relevante at overveje, hvis livskvalitet for beboerne og arbejdsmiljø for medarbejderne skal tages i betragtning.

Hvilke hjælpemidler skal man så vælge? Afhængigt af situationen og den ønskede adfærd, som kan fremme en give situation (aktivitet, personlig pleje, koncentration/ro, forbedret søvnkvalitet, afledning for frustrationer eller udadreagerende adfærd osv.) kan man kigge på taktile hjælpemidler, robotdyr, musikterapi osv., som bidrager til øget ro. Det kan også være den modsatte adfærd, som man ønsker at opnå: Aktivitet, samvær og øget arousal, som sørger for, at ingen 'falder hen' eller et fælles tredje  (interaktive robotdyr; Katte, hunde, fugle).

Der er mange muligheder - og mangler I inspiration, kan I se alle vores hjælpemidler rettet mod demensområdet her eller vores mange andre pakketilbud rettet mod specifikke situationer i hverdagen på f.eks. plejecentre eller i boenheder.

Neden for har vi sammensat en 'aktivitetspakke' med 10 (11) hjælpemidler til at øge arousal (bl.a. ved at bruge nye velfærdsteknologier) for borgere, der er ramt af kognitiv funktionsnedsættelse, f.eks. demens i mellemsvær til svær grad:

Den samlede pris er 17.528 kr. ekskl. moms (gratis fragt).

Klik på de enkelte hjælpemidler for at læse mere om deres funktion og virkning. Vil du læse mere om livet som dement og relevante hjælpemidler, kan du læse en artikel på vores blog, Hjælpemiddelbloggen, eller læse en artikel om musikterapi sammesteds.

OBS! Køber I en samlet pakke, opnår I en besparelse i forhold til, hvis hjælpemidlerne købes hver for sig. Størrelsen af jeres besparelse kan variere, da de oplyste priser på hjælpemidlerne er dagspriser. Egentlige tilbudspriser får ikke indflydelse på pakkens samlede pris, da tilbudspriser på enkelte produkter ikke kan kombineres med pakkens i forvejen rabatterede pris.

INDHENT ET UFORPLIGTENDE TILBUD: Ønsker I at købe flere (eller andre) hjælpemidler end de ovennævnte eller kombinere nogle af dem med andre fra vores sortiment, giver vi gerne et tilbud. Tryk her eller skriv til [email protected] og bed om at modtage et samlet tilbud.

Du kan også overveje to andre specifikke pakketilbud til hhv. at mindske agitation for brugeren og en 'kombi-pakke', der indeholder hjælpemidler til mange formål.

At leve med demens er ikke kun svært for personen, det rammer, men også for de pårørende. Demens er en række symptomer på svigtende hjernefunktion. De mest udbredte symptomer er dårlig hukommelse og nedsat evne til at fungere i hverdagen.

Demens kommer oftest snigende, så det kan være svært at afgøre, om der er tale om sygdom. Men efterhånden bliver det vigtigere at drage omsorg for den demente, og nogle gange kan demensen være så vanskelig at håndtere i dagligdagen for de pårørende, at personen må flytte på et plejehjem og have professionel pleje og omsorg døgnet rundt.

Hvorfor rammes man af demens?

Mange forskellige sygdomme kan føre til demens. Oftest er der tale om fremadskridende hjernesygdomme, hvor man kun delvist kender årsagen til disse.

  • Alzheimers sygdom er den hyppigste årsag. Nervecellerne i flere områder af hjernen bliver dårligt fungerende og går langsomt til grunde.
  • Ved vaskulær demens skyldes ødelæggelsen af nervevævet, at blodkar stoppes til af blodpropper eller manglende ilttilførsel på grund af åreforkalkning.
  • Parkinsons sygdom. Personer, der rammes heraf vil ofte udvikle demens efter en del år. Hvis demensen udvikles samtidig med bevægeforstyrrelserne, kaldes tilstanden ”Lewy Body-demens”.
  • Pandelapdemens kan diagnosticeres helt ned i 40-50 års alderen, men ses hyppigst hos ældre. Sygdommen har flere årsager, som kun delvist er afklaret og er hyppigere arvelig end de øvrige demenssygdomme.
  • Alkoholmisbrug. Langvarigt alkoholmisbrug kan afstedkomme kronisk forgiftning af hjernen, som ofte vil forsvinde, hvis misbruget stopper. Mange vil dog få uoprettelige skader i hjernen efter alkoholmisbrug.

De første tegn på demens – hvordan opleves det?

Især de pårørende bliver opmærksomme på de første tegn på demens, men mange kan i begyndelsen sandsynligvis godt mærke, at de ikke husker så godt, og at der er noget galt. Men efterhånden, som sygdommen skrider frem, har man ikke længere nogen fornemmelse af det. Perioden frem til dette stadie kan af nogle opleves som ubehagelig og medføre depressive symptomer.

Tegnene på begyndende demens er:

  • Dårlig hukommelse
  • Nedsat evne til at fungere i hverdagen
  • Konfusion.

Er der tale om beboere på et plejehjem o.l., kan det være hensigtsmæssigt at tænke i at skabe struktur i dagligdagen og også i at benytte taktile hjælpemidler, som kan give en ro og en god nattesøvn, som giver øget overskud i hvedagen og mindsker uro.

Vi har rigtig mange hjælpemidler, som kan hjælpe til et bedre liv på et plejehjem, og vi har derfor udvalgt en  lang række produkter til vores 'store demenspakke', som kan være en god hjælp, når man har med borgere at gøre, som er ramt af demenssygdom i mindre eller større grad.