I RESTORDRE - Demenspakke (lille) Til Hjemmeboende Personer Ramt Af Demens

main product photo
9.575,00 kr. 7.660,00 kr.
Varenummer
2-053-061

Har du dagligt problemer med hukommelsen som følge af begyndende demens, kan det være en stor hjælp at tænke i hjælpemidler, som kan gøre hverdagen mere overskuelig og samtidig sørge for en god nattesøvn, som giver mere overskud til at klare en dagligdag præget af demens.

Vi har sammensat en pakke - en 'demenspakke (lille)' - med nogle forskellige hjælpemidler, der kan bistå dig.

Pakke med 3 nyttige hjælpemidler:

Du kan evt. klikke på de enkelte hjælpemidler for at læse mere om deres funktion og virkning.

OBS! Køber du en samlet pakke, opnår du en besparelse i forhold til, hvis du køber tingene enkeltvis. Besparelsens størrelse kan variere, da de oplyste priser er dagspriser. Egentlige tilbudspriser får ikke indflydelse på pakkens samlede pris, da tilbudspriser på enkelte produkter ikke kan kombineres med pakkens i forvejen rabatterede pris.

Pakketilbuddet er desværre pt. i restordre, da vi ikke kan levere Clockaid All-uret før medio 2023.

At leve med demens er ikke kun svært for personen, det rammer, men også for de pårørende. Demens er en række symptomer på svigtende hjernefunktion. De mest udbredte symptomer er dårlig hukommelse og nedsat evne til at fungere i hverdagen.

Demens kommer oftest snigende, så det kan være svært at afgøre, om der er tale om sygdom. Men efterhånden bliver det vigtigere at drage omsorg for den demente. Demens rammer ofte de ældre, men det sker også, at yngre personer bliver ramt.

Hvorfor rammes man af demens?

Mange forskellige sygdomme kan føre til demens. Oftest er der tale om fremadskridende hjernesygdomme, hvor man kun delvist kender årsagen til disse.

  • Alzheimers sygdom er den hyppigste årsag. Nervecellerne i flere områder af hjernen bliver dårligt fungerende og går langsomt til grunde.
  • Ved vaskulær demens skyldes ødelæggelsen af nervevævet, at blodkar stoppes til af blodpropper eller manglende ilttilførsel på grund af åreforkalkning.
  • Parkinsons sygdom. Personer, der rammes heraf vil ofte udvikle demens efter en del år. Hvis demensen udvikles samtidig med bevægeforstyrrelserne, kaldes tilstanden ”Lewy Body-demens”.
  • Pandelapdemens kan diagnosticeres helt ned i 40-50 års alderen, men ses hyppigst hos ældre. Sygdommen har flere årsager, som kun delvist er afklaret og er hyppigere arvelig end de øvrige demenssygdomme.
  • Alkoholmisbrug. Langvarigt alkoholmisbrug kan afstedkomme kronisk forgiftning af hjernen, som ofte vil forsvinde, hvis misbruget stopper. Mange vil dog få uoprettelige skader i hjernen efter alkoholmisbrug.

De første tegn på demens – hvordan opleves det?

Især de pårørende bliver opmærksomme på de første tegn på demens, men mange kan i begyndelsen sandsynligvis godt mærke, at de ikke husker så godt, og at der er noget galt. Men efterhånden, som sygdommen skrider frem, har man ikke længere nogen fornemmelse af det. Perioden frem til dette stadie kan af nogle opleves som ubehagelig og medføre depressive symptomer.

Tegnene på begyndende demens er:

  • Dårlig hukommelse
  • Nedsat evne til at fungere i hverdagen
  • Konfusion.

Følelser som angst, forvirring og håbløshed kan være dominerende. Når sygdommen bliver værre, forsvinder ubehaget hos den demente, men problemerne bliver så tilsvarende større hos omgivelserne.

Det betyder, at demens berører mange menneskers liv hver dag i forskellig henseende.

Har man en begyndende demens, er der mange ting, der kan være vanskelige at klare i hverdagen, det kan f.eks være at huske, hvilken dag det er, hvad man har af aftaler - og mange kan føle en begyndende uro, der giver sig udtryk i øget irritabilitet og forvirring.

Det kan være hensigtsmæssigt at tænke i at skabe struktur i dagligdagen og også i at benytte taktile hjælpemidler, som kan give en ro og en god nattesøvn, som giver øget overskud til at klare livet som demensramt. Det giver overskud til at klare flere ting selv, ligesom kræfterne også rækker længere, hvis man ikke skal gå og huske på forskellige aftaler.

Vi har rigtig mange hjælpemidler, som kan hjælpe til et bedre liv i eget hjem og for at starte et sted, hvis man f.eks. lige har fået en demensdiagnose, har vi udvalgt en  række produkter til vores 'lille demenspakke', som kan være en god begyndelse i en hverdag, der i stigende grad præges af demenssygdommen.