UDGÅET - jDome BikeAround - aktivitetscykel for bl.a. demente med virtuelt gadebillede

main product photo
145.000,00 kr. 116.000,00 kr.
Varenummer
2-083-001

Unikt hjælpemiddel til at genoptræne/træne borgere med demens, senhjerneskade, børn med særlige udfordringer m.fl.

jDome BikeAround:

  • Aktiverer og rehabiliterer
  • Yder stimulering, god motion, kognitiv- og erindringstræning
  • Er velegnet til demente, strokeramte, ældre og psykiske handicappede
  • Brugeren navigerer i bybilledet på skærmen og træder selv rundt i kondicyklens pedaler 
  • Forhindrer inaktivitet hos bruger
  • Benytter Google Streetview og omsluttende parabolskærm
  • Krav: Mindst 20 mbit internetopkobling
  • Mindst 2,5 m x 3 m plads i rummet
  • Vægt af udstyret: 25 kg.

OBS! jDome BikeAround er udgået af vores sortiment. Kontakt den nye producent, Hepro.no, hvis du er interesseret i udstyret.

En ny og mindre pladskrævende BikeAround Aktivitetscykel med tv-skærm kan også overvejes.

Support/service:
Der skal tegnes en support- og licensaftale til at understøtte brugen af jDome BikeAround, herunder StreetViz-programmet.

Hvad er jDome BikeAround?

jDome BikeAround er et aktiverings- og rehabiliteringsredskab til kognitions- og erindringstræning i form af en kondicykel med et virtuelt gadebillede vist på en parabolskærm, som nærmest omslutter brugeren.

jDome BikeAround er særligt tiltænkt demente, ældre i almindelighed og personer, som er ramt af slagtilfælde og derfor har brug for rehabilitering og for at forhindre yderligere funktionsnedsættelse. Desuden kan personer med psykiske handicaps også være relevante brugere (alt efter funktionsniveau).

Teknikken bag jDome BikeAround

jDome BikeAround anvender Googles 'Streetview'-service og Camanio Cares patenterede parabolskærm. Parabolskærmen omslutter brugeren, og den giver et langt større synsfelt, end en normal storskærm ville – altså en mere virkelighedstro oplevelse for brugeren.

Hvor kan man cykel henne?

jDome BikeAround lader brugererne cykle frit rundt i trygge rammer, mens de genoplever deres barndomskvarterer (hvor som helst i verden), imens de får en god mængde motion; brugeren træder nemlig selv i cykelpedalerne og navigerer rundt. Oplevelsen af endnu engang at være tilbage på et sted, man har været før, er slående. På den måde aktiveres og trænes både kognitive evner, muskel-, koordinations- og hukommelsesceller. 

Det er de utallige steder, hvor Google Streetviews kamerafolk har været, som brugerne af jDome BikeAround kan opleve - utallige miljøer i hele verden, Paris, Rom osv.

Hvordan virker jDome BikeAround-cykelturen på brugeren?

Den virtuelle cykeltur har en stimulerende effekt på den demente bruger, den opfrisker gamle minder og kan virke stimulerende i forhold til f.eks. dialog med omsorgspersonerne eller øvrige tilskuere. Derved kan isolation og inaktivitet undgås i vidt omfang for en dement bruger.

jDome BikeAround er også den perfekte mulighed for omsorgspersoner til at initiere aktivitet for en eller flere borgere på samme tid (som aktivitet eller som tilskuer).

Andre resultater ved brug af jDome BikeAround er øget fysisk aktivitet med de deraf følgende positive effekter for den enkelte bruger. Desuden kan brugerens opmærksomhed og kommunikation øges, hvorved en personlig tilfredshed og en positiv sindsstemning kan øges. Dette vil forhåbentlig smitte af på brugerens generelle væremåde og forbedre den pågældendes generelle livskvalitet.

jDome BikeAround-turen bør assisteres af en terapeut, en omsorgsperson eller et familiemedlem.

Her kan du se i en film, lavet af Google selv, hvordan jDome BikeAround fungerer: