Fritvalgsordning

Fritvalgsordning

Du har ret til at vælge dit hjælpemiddel

Ifølge Serviceloven kan du som hovedregel frit vælge et hjælpemiddel hos en anden leverandør end den leverandør og det hjælpemiddel, som din kommune har bevilliget.

Hvis prisen på det hjælpemiddel, som du har valgt, er højere end det beløb, som din kommune har bevilliget, skal du selv betale differencen.

Husk, at du altid skal have din kommunes accept, inden du køber et hjælpemiddel, hvis du ønsker at bruge fritvalgsordningen.

Du kan på borger.dk ansøge om et hjælpemiddel hos din kommune.

Læs mere på Retsinformation (særligt § 6 i Bekg. om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven).


Bevilling af hjælpemidler som arbejdsredskaber:

Har du (eller dine medarbejdere) fysiske udfordringer/problemer, kan flere af vores hjælpemidler (f.eks. Sanus Sundhedsstol) i nogle tilfælde bevilges af kommunens jobcenter som et personligt hjælpemiddel/arbejdsredskab.

Læs mere på den generelle side om personlige hjælpemidler og assistance og se denne folder.

Yderligere information 

Du kan læse mere om Serviceloven her - særligt i kap. 21 og fremefter vedr. "Hjælpemidler, boligindretning og befordring"