Samarbejdspartnere

Gloria Mundi Cares samarbejdspartnere

Gloria Mundi Care samarbejder med følgende:

- Design for Alle
  er et uafhængigt nationalt netværk, hvis formål er at støtte og påvirke udviklingen inden for Design for Alle og motivere aktørerne til bevidst og strategisk at inddrage hensynet til brugerne - herunder brugere med funktionsnedsættelser - i       virksomhedernes designpraksis. Netværket går på tværs af brancher, arbejdsområder og fag og repræsenterer en stor kompetence

New Care Knowledge: Gloria Mundi Care er medstifter og medlem af netværket bestående af pt. 11 danske firmaer, der specialiserer sig i velfærdsteknologier og samarbejder om bl.a. afholdelse af messer, foredrag og andre arrangementer rundt om i landet

- E-handelsfonden
  e-mærket administreres af e-handelsfonden, som er en non-profit organisation. e-mærket er den den danske mærkningsordning for sikker nethandel. e-handelsfonden blev stiftet i år 2000 af en række toneangivende brancheorganisationer og støttes af Vidensskabsministeriet

- Danish Life Science Cluster (det tidligere WelfareTech er nu en del heraf)
  er en dansk national klynge, der bygger bro, driver innovation og skaber netværk mellem virksomheder, videnmiljøer og organisationer inden for life science og velfærdsteknologi.

 

- IngenCo2.dk
  Gloria Mundi Cares website og brugen af denne er CO2-neutral, som det fremgår af ikonet på vores hjemmeside

SANO Skælskør 
  tilbyder specialiseret behandling på højt niveau inden for rehabilitering, genoptræning, træningsophold og vurderingsophold foruden en række individuelle behandlinger

- Demensliv.dk
  tilbyder et specialiseret udbud af ydelser inden for demensområdet: Undervisning, rådgivning, vejledning, ledsagelse m.v. til private og offentlige kunder

Design Concern A/S
  har mere end 20 års erfaring med at skabe merværdi for virksomheder i mange brancher, deres tilgang til design er baseret på tilbundsgående viden om brugerne og markedet – det er kundernes sikkerhed for designløsninger, der fungerer i praksis,
   også kaldet 'vidensbaseret design'

- Teknologisk Institut
  Gloria Mundi Care er en del af Teknologisk Instituts leverandørnetværk

- Partner-Ads (affiliate marketing)
  
Gloria Mundi Care er Elitepartner hos Partner-Ads. Er du interesseret i vores partnerprogram, så klik her

Servicepartnere rundt om i landet

- Rehab Service Sjælland
   samarbejder med Gloria Mundi Care og tager sig af service, reparation og indstilling af hjælpemidler så som kørestole, rollatorer m.m. på Sjælland

Sunesen Teknik
   samarbejder med Gloria Mundi Care og tager sig af service, reparation og indstilling af hjælpemidler så som kørestole, rollatorer m.m. på Fyn, i Midt- og Nordjylland.

Ulvedals
   samarbejder med Gloria Mundi Care og tager sig af service, reparation og indstilling af hjælpemidler så som kørestole, rollatorer m.m. fra værkstedet i Taulov, Fredericia.