Parkinson Gangbesvær - NexStride hjælper Parkinson patienter med Freeze of gait - FOG

main product photo
6.175,00 kr. 4.940,00 kr.
Varenummer
2-150-001

NexStride er et nyopfundet og prisvindende hjælpemiddel fra USA, som monteres på en stok eller rollator og som med tydelige lydsignaler og en lysstribe assisterer personer med f.eks. Parkinsons med at gå.

Mange personer, der er ramt af Parkinsons sygdom, har en neurodegenerativ sygdom eller har en senhjerneskade, kan have udfordringer med 'fastfrysning' (freeze of gait, FOG), når de skal tage et skridt, og her kan Nexstride være en hjælp, da den med høje lydsignaler og en kraftig laserstribe guider personen, så et skridt kan tages. Ofte vil der også kunne ses en mere jævn og sikker gang og en større skridtlængde end normalt, når NexStride bruges.  

NexStride består af en lille styringsenhed, som placeres ved stokkens/rollatorens håndtag, og hvor laserlys og lyd kan tændes/slukkes, en hovedenhed, som indeholder laserenhed, højttaler og batteri, og som fastgøres på stokkens skaft/rollatorens stel med gummiremme samt en ledning, som forbinder de to enheder.

Lys- og lydsignaler (sidstnævnte giver taktfaste slag som en metronom) kan tændes og slukkes samt justeres uafhængigt af hinanden og sørger for, at brugeren får den type guidning, som hjælper i situationen. Metronomens hastighed er også justerbar, så den passer til brugens behov. Laserstriben kan indstilles til at lyse bag rollatoren eller foran rollatoren, hvor det passer brugeren bedst for at undgå 'frysning' under gangen.

Fakta:

 • Laser- og lydenhed, som sættes på en rollator eller stok og virker mod bl.a. på 'freeze of gait'-syndrom
 • Består af 3 dele: Styringsenhed med on/off-knapper til laserlys og lydsignal, hovedenhed med laser, højttaler, batteri og ledning. Desuden medfølger en USB-ledning og USB-strømforsyning til genopladning af batteriet, der sidder i hovedenheden
 • Udstyret er diskret, og såvel lydstyrke som tempo kan justeres efter behov
 • Batterikapacitet: 6,5 timer med begge signaltyper aktive (laserstribe og metronom)
 • NexStride er ikke vandtæt. Brug ikke NexStride i regnvejr eller beskyt udstyret mod direkte vandindtrængen
 • Se nærmere tekniske specifikationer nedenfor
 • NexStride har vundet flere priser for sit visuelle og autitive koncept.

NexStride er et godt eksempel på velfærdsteknologi, som bistår med at opretholde en aktiv hverdag og giver mulighed for at være selvhjulpen i større grad end før.

Her kan du se andre hjælpemidler, f.eks. Path Finder, som også kan være til nytte, hvis du er ramt af Parkinsons Sygdom og har problemer med at gå.

NexStride er et prisvindende udstyr, som hjælper personer ramt af Parkinsons sygdom, anden neurodegenerativ sygdom eller f.eks. senhjerneskade.

NexStride består af 3 dele og monteres med små gummistropper på en rollator eller en stok, se fotos ovenfor. 

NexStride hjælper med taktfaste lydsignaler og en laserstribe til en mere sikker gang uden at 'fryse fast'

NexStride giver en auditiv og visuel guidning, som hjælper en bruger med at gå, hvor specielt igangsætning kan være en udfordring - 'fastfrysningssyndrom'. Desuden har det vist sig, at også større skridtlængde og mere sikkerhed i gangen kan være en følge af guidningen fra udstyret.

Udstyret giver taktfaste lydsignaler og en kraftig laserstribe, som hjælper brugeren til at kunne gå ved en tydelig guidning og forhindrer den fastfrysning, som ofte forekommer for personer ramt af Parkinsons sygdom (op til 80 % med Parkinsons sygdom kan oplever udfordringer med frysning under gangen).

Den øgede sikkerhed ved at gå kan bidrage til at øge brugerens lyst til fysisk aktivitet og nedsætte behovet for assistance fra familiemedlemmer eller omsorgspersonale og dermed øge brugerens selvhjulpenhed. 

NexStride kan hurtigt og uden brug af værktøj monteres på en stok eller en rollator og kan benyttes de fleste steder - også i kraftigt sollys eller på steder med megen baggrundsstøj. Udstyret er ikke særligt tungt og kan benyttes indendørs såvel som udendørs, så du ikke fryser fast uden at kunne bevæge dig - uanset hvor du er. 

Sådan monteres NexStride på stok eller rollator

1. Før du benytter NexStride, skal du sikre dig, at udstyret er helt opladet, så du får størst muligt glæde af det. 

2. Fastgør udstyret på en stok eller en rollator med de medfølgende gummistropper. Styringsheden fastgøres ved stokkens/rollatorens håndtag, hovedenheden på skaft/stel og indstilles efter behov. Enhederne forbindes med den lille ledning.

3. Har du brug for begge funktioner, skal du tænde laserlyset og metronomen på styringsenhedens knapper, herefter kan du justere laserstriben, så den passer til en passende ganglængde: Vip laserenheden op eller ned, så den passer til dit behov, og hvor lysstriben er synlig i dit perifere synsfelt. Metronomens tempo justeres på den lille skrueknap på siden af hovedenheden, hvor du også kan justere lydstyrken. NB! Vær opmærkom på, at laserlyset KUN må lyse ned mod gulvet/jorden, øjne m.v. kan tage skade, hvis laserlyset rammer øjnene.

4. Indstil lysstriben, så stregen ses tydeligt foran rollatoren. Du kan også vælge at sætte NexStride længere bagud på rollatoren, så den lyser ned bag ved rollatoren - altså lige foran dine fødder, men hvor du stadig kan se stregen med dit perifere syn, når du går oprejst.

5. Tænd højttaleren og indstil hastighed og lydstyrke efter behov - eller lad den være slukket, hvis du ikke har brug for den. Prøv dig frem, så du får den bedst mulige guidning, når du går.

6. Brug helst udstyret dagligt, så du styrker din generelle konstitution, herunder din balanceevne.

Specifikationer:

 • Batterilevetid: 6,5 timer med begge signaler aktive (laserstribe og metronom)
 • Laserjusterbarhed: 75 ° hver vej (frem og tilbage i forhold til brugeren)
 • Hovedenhedens indstilling: 360 °
 • Vægt af hovedenheden: 48 g
 • Vægt af enheden af on/off-knapperne (styringsenheden): 17,9 g
 • BPM rækkevidde af metronom: 30-90 bpm
 • Kabellængde (udtræk): 5,1 cm - 83,8 cm
 • Min/max diameter, som styringsenheden kan fastgøres til på rollator eller stok: 2,0 cm - 6,4 cm
 • Dimensioner på hovedenheden: 10,7 cm x 5,1 cm x 3,8 cm
 • Ej vandtæt. Beskyt NexStride mod vandindtrængen under f.eks. regnvejr.

Her kan du se, hvordan du monterer og bruger NextStride (engelsk tale og tekst):