Persondatapolitik

Gloria Mundi Care ApS
Anne Mette Waaben Andkjær
Tårupvej 4
7000 Fredericia
51150110
[email protected]

Ved at benytte denne hjemmeside accepterer du, at Gloria Mundi Care ApS behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik. 

Gloria Mundi Care respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives online, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager. 

Hvis du ikke kan acceptere datapolitikken, bedes du undlade at benytte denne hjemmeside.

Personoplysninger
Når du handler hos www.gmcare.dk, lagrer vi blandt andet dit navn, adresse og e-mailadresse. Denne information behøver vi for at kunne levere dine varer, og for at kunne kontakte dig angående bestillingen. Vi er også forpligtet til at lagre information om købet til regnskabsføring, betalingsadministration og for at kunne følge op på eventuelle retur- og garantisager.

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?
Som hovedregel kan du tilgå hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv. 

Gloria Mundi Care har dog brug for visse personoplysninger for at kunne handle med dig og levere nyheder og andre tjenester til dig.

Gloria Mundi Care indsamler og behandler oplysninger om dig, når du:

1. ser eller foretager køb af en vare eller en serviceydelse
2. foretager betaling af køb
3. sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback eller
4. i øvrigt giver personoplysninger til os via hjemmesiden eller på anden måde.


Gloria Mundi Care indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige (f.eks. e-mailadresse eller privat adresse) for at levere den ydelse, som du efterspørger.

Desuden registreres visse oplysninger af Google Analytics og Zopim (vores chatprogram) med henblik på at lave generelle analyser over, hvordan kunderne anvender Gloria Mundi Cares hjemmeside. 

Gloria Mundi Care indsamler ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand om kunderne. 

Gloria Mundi Care opbevarer ikke informationer om betalingsmidler, f.eks. kortnumre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende.

Vi samarbejder om markedsføring af vores website med affiliatenetværket Partner-ads. I den forbindelse sender vi ordrenumre og ordretotaler til Partner-ads som en nødvendig del af samarbejdet, så de kan beregne og betale provision til de affiliatepartnere, som laver markedsføring for os. Ingen deciderede personlige oplysninger sendes til Partner-ads. Vi har givet Partner-ads lov til at opbevare og behandle de nævnte data i overenstemmelse med deres persondatapolitik.

Hvem videregiver vi personoplysninger til? 
Personoplysninger afgivet på www.gmcare.dk videregives kun til:

Virksomhedens interne afdelinger
Udvalgte og betroede tredjemænd (dvs. vores leverandører), der bruger dine personoplysninger for at kunne levere varer eller serviceydelser, som du har bestilt.
Gloria Mundi Care videregiver i øvrigt kun personoplysninger til andre, f.eks. misbrugsregistre i henhold til gældende lov, hvis en kunde udøver misbrug eller svindel over for Gloria Mundi Care.

For at kunne videreudvikle og forbedre Gloria Mundi Cares hjemmeside fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender siden. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke sider og browsere vores kunder anvender mest. 

Gloria Mundi Care anvender Google Analytics og Zopim (vores chatprogram) til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google og Zopims eget historik-/statistikprogram. 

Google kan også videregive informationerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart, som udfører opgaver for dem. Privatlivsvilkårene for Google Analytics accepteres ved besøg på Gloria Mundi Cares website og fremgår af http://www.google.com/privacy.html etc. Bortset fra i ovenstående tilfælde, videregiver Gloria Mundi Care ikke data om den enkelte kundes anvendelse af tjenesterne på www.gmcare.dk.

Hvor lagres dine personoplysninger?
Personoplysningerne lagres på servere i Danmark. Nogle personoplysninger administreres af en tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på Gloria Mundi Cares vegne i henhold til denne datapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Personoplysningerne opbevares hos Gloria Mundi Care i fem år, jf. bogføringslovens regler om opbevaring af købsinformationer. Efter 5 år sletter vi oplysningerne.

Adgang til oplysninger
Du kan altid ændre i dine kontooplysninger og interesseområder, herunder angive, om du ønsker, at vi skal kontakte dig i forbindelse med tilbud på varer eller serviceydelser eller framelde dig nyhedsbreve. 

Du kan få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig.

Hvis du ønsker at modtage en kopi af disse oplysninger, skal du skrive til os på adressen [email protected].

Kontakt, ændring og opdatering af privatlivspolitikken
Gloria Mundi Care forpligter sig til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets fred. 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores datapolitik, eller til hvordan vi bruger dine personoplysninger, kan du kontakte os på adressen [email protected]

Den dataansvarlige på www.gmcare.dk er Gloria Mundi Care v/Anne Mette Waaben Andkjær.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Gloria Mundi Care v/Anne Mette Waaben Andkjær har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig.
Disse rettigheder har du efter Persondataloven, og henvendelse i forbindelse med dette skal rettes til Gloria Mundi Care v/Anne Mette Waaben Andkjær via e-mail [email protected].


Opsummering: Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

 • At Gloria Mundi Care er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.
 • At du er velkommen til at kontakte Anne Mette Waaben Andkjær - Telefon: 51150110 - Mail: [email protected]
 • At formålet med behandling af dine personoplysninger er at levere vores specialprodukter herunder specialbyggede kørestole m.v. til dig samt kunne servicere dig med reservedele i produkternes levetid jf. databeskyttelsesforordningen artikel 5 stk. 1 b.
 • At retsgrundlaget (hjemlen) for at vi behandler dine personoplysninger er dit samtykke,  jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 a, og/eller den indgåede aftale/kontrakt/bestilling jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 b, og/eller lovgivning  jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 c, og/eller for at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, (medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn)  jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen er markedsføring af nye ydelser/produkter og servicering af de allerede solgte produkter.
 • At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige (f. eks. navn, adresse),  eller følsomme personoplysninger (f. eks. helbredsoplysninger). Registrering af følsomme helbredsoplysninger vil kun ske, hvis det har betydning for leverancen af produktet til dig.
 • At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere, herunder vores databehandlere, rådgivere, kommunen og til de for opgaven eventuelt nødvendige samarbejdspartnere, som f.eks. montører, der skal reparere eller udskifte sliddele.
 • At nogle af vores databehandlere er beliggende udenfor EU/EØS. Alle vores databehandlere er godkendte i overensstemmelse med EU-kommissionens og databeskyttelsesforordningens krav, hvilket vi på opfordring gerne dokumenterer.
 • At vi har modtaget personoplysninger fra dig selv og eventuelt fra offentligt tilgængelige kilder.
 • At vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som det er lovligt i forhold til bogføringsloven, samtykkereglerne, forældelsesreglerne og/eller anden lovgivning.
 • At vi ikke anvender personprofilering til at træffe automatiske afgørelser, der i væsentlig grad kan påvirke personens rettigheder og frihedsrettigheder.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Du har ret til indsigt og berigtigelse, dvs. du kan når som helst anmode om at se dine persondata og berigtige/opdatere oplysningerne.
 • Du har ret til at anmode om sletning, dvs. du kan få dine personoplysninger slettet, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.
 • Du har ret til begrænsning af behandling, dvs. du kan styre eventuel begrænsning af behandlingen.
 • Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at få overført oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan hente eller få tilsendt oplysninger.
 • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet: Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller e-mail [email protected], se evt. mere på www.datatilsynet.dk.

Vi er en sikker side, hvorfor vi er en del af Online-tryghed.dk's sikre sider Online Tryghed