Tryghedspakke - Til at Mindske Agitation - Demens m.v.

main product photo
25.950,00 kr. 20.760,00 kr. 29.150,00 kr.
Varenummer
2-053-022

På mange plejecentre, bosteder m.v. er der ofte behov for i hverdagen at skabe rammer og situationer, som mindsker uro og evt. udadreagerende adfærd hos personer med særlige udfordringer. Det kan derfor være oplagt at benytte hjælpemidler, som er særligt udviklet til at skabe tryghed og glæde og også mange gange aflede opmærksomheden i situationer, som kan virke frustrerende for den enkelte bruger.

Som omsorgsperson kan det være oplagt at benytte taktile hjælpemidler, som kan hjælpe en person til øget ro og koncentration og generelt større velbefindende, derfor har vi sammensat nogle hjælpemidler, som netop kan hjælpe i vanskelige situationer for brugeren og omsorgspersonen. Det kan også være via musik, som fremkalder ellers glemte minder og en god sindsstemning, det man i daglig tale kalder musikterapi (musik brugt med terapeutisk formål). 

Vi har mange muligheder at byde ind med, og mangler I inspiration, kan I se alle vores hjælpemidler rettet mod demensområdet her, herunder også vores andre pakketilbud, som kan benyttes i hverdagen på f.eks. plejecentre eller i boenheder.

Neden for har vi sammensat en pakke med 10 hjælpemidler, som har til formål at skabe større tryghed for demensramte i mellemsvær/svær grad:

Den samlede tilbudspris er 20.760 kr. ekskl. moms (gratis fragt).

Klik på de enkelte hjælpemidler for at læse mere om deres funktion og virkning.

OBS! Køber du/I en samlet pakke opnås en besparelse i forhold til, at hjælpemidlerne købes hver for sig. Besparelsen kan variere i størrelse, da vi fastsætter priser fra dag til dag (tilbud, kampagner osv.). Har vi tilbud på et eller flere af de hjælpemidler, der er omfattet af Tryghedspakken, når du køber, får det ikke indflydelse på, hvad pakken koster, da tilbudspriser ikke kan kombineres med pakkens i forvejen rabatterede pris.

ØNSKER DU AT FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD? Vi sender gerne et uforpligtende tlbud på andre eller flere af hjælpemidlerne ovenfor. Klik her eller skriv til [email protected] og få et tilbud på de produkter, du ønsker at købe.

Du kan også overveje to andre 'demenspakker' med hjælpemidler til personer ramt af demens eller med andre behov, som ligger under vores kategori med pakketilbud.

At leve med demens er ikke kun svært for personen, det rammer, men også for de pårørende. Demens er en række symptomer på svigtende hjernefunktion. De mest udbredte symptomer er dårlig hukommelse og nedsat evne til at fungere i hverdagen.

Demens kommer oftest snigende, så det kan være svært at afgøre, om der er tale om sygdom. Men efterhånden bliver det vigtigere at drage omsorg for den demente, og nogle gange kan demensen være så vanskelig at håndtere i dagligdagen for de pårørende, at personen må flytte på et plejehjem og have professionel pleje og omsorg døgnet rundt.

Hvorfor rammes man af demens?

Mange forskellige sygdomme kan føre til demens. Oftest er der tale om fremadskridende hjernesygdomme, hvor man kun delvist kender årsagen til disse.

  • Alzheimers sygdom er den hyppigste årsag. Nervecellerne i flere områder af hjernen bliver dårligt fungerende og går langsomt til grunde.
  • Ved vaskulær demens skyldes ødelæggelsen af nervevævet, at blodkar stoppes til af blodpropper eller manglende ilttilførsel på grund af åreforkalkning.
  • Parkinsons sygdom. Personer, der rammes heraf vil ofte udvikle demens efter en del år. Hvis demensen udvikles samtidig med bevægeforstyrrelserne, kaldes tilstanden ”Lewy Body-demens”.
  • Pandelapdemens kan diagnosticeres helt ned i 40-50 års alderen, men ses hyppigst hos ældre. Sygdommen har flere årsager, som kun delvist er afklaret og er hyppigere arvelig end de øvrige demenssygdomme.
  • Alkoholmisbrug. Langvarigt alkoholmisbrug kan afstedkomme kronisk forgiftning af hjernen, som ofte vil forsvinde, hvis misbruget stopper. Mange vil dog få uoprettelige skader i hjernen efter alkoholmisbrug.

De første tegn på demens – hvordan opleves det?

Især de pårørende bliver opmærksomme på de første tegn på demens, men mange kan i begyndelsen sandsynligvis godt mærke, at de ikke husker så godt, og at der er noget galt. Men efterhånden, som sygdommen skrider frem, har man ikke længere nogen fornemmelse af det. Perioden frem til dette stadie kan af nogle opleves som ubehagelig og medføre depressive symptomer.

Tegnene på begyndende demens er bl.a.:

  • Dårlig hukommelse
  • Nedsat evne til at fungere i hverdagen
  • Konfusion
  • Ændret humør og personlig adfærd.
Du kan læse mere om demens på vores blog, Hjælpemiddelbloggen, hvor der også er link til andre relevante artikler fra fagpersoner.

Er der tale om beboere på et plejehjem o.l., kan det være hensigtsmæssigt at tænke i at skabe struktur i dagligdagen og også i at benytte taktile hjælpemidler, som kan hjælpe til at give ro og en forbedret nattesøvn, som giver øget overskud i hvedagen og mindsker uro.

Vi har rigtig mange hjælpemidler, som kan hjælpe til et bedre liv på et plejehjem eller i eget hjem umiddelbart efter diagnosen, og vi har derfor udvalgt en lang række produkter til vores 4 'demenspakker', som kan være en god hjælp, når man har med borgere at gøre, som er ramt af demenssygdom i mindre eller større grad.

I forhold til at mindske agitation for personer ramt af demens kan f.eks. musikterapi være en mulig løsning, som det fremgår af en artikel fra Nationalt Videnscenter for Demens og en artikel på vores blog, Hjælpemiddelbloggen, om musikterapi.